fbpx
Hírek

Megjelent az NX11

2016. szeptember 12. Kategóriák: NX, Rendezvény

A Siemens PLM Software alapvető törekvése az Ipar 4.0 alapjainak támogatása, amelyet a felsőkategóriás CAD/CAM/CAE rendszerének, az NX-nek fejlesztésével a digitális ikerpár (a valós modell teljes digitális leképzése) megvalósításához szükséges eszközöket biztosítja. A graphIT Kft., mint az NX hazai forgalmazója, több mint 10 éves NX tapasztalattal és felhasználóinak folyamatos növekedésével bizonyítja az NX digitális világban elfoglalt vezető helyét.

nx11 banner

Az NX felsőkategóriás rendszerként egy környezetben biztosítja a modellezést (CAD), gyártástervezést (CAM), digitális szimulációt (CAE) és kapcsolódást az egész digitális világ csontvázának számító adatmenedzsment rendszerhez (PLM) a Teamcenterhez. A teljes digitális modell eliminálja a prototípus gyártás iteratív lépéseit, ezzel is lecsökkentve annak költségeit és a piacra kerülési időt. A digitális modellezés új eszközeit főbb területekként mutatjuk be.

Digitális modellezés – Konvergens modellezés
Napjainkban sok olyan modellel találkozhatunk, amelynek például lézeres szkenneléssel létrejött modell az alapja, amely lehet egy meglévő még nem digitalizált alkatrész, egy szabadformájú felület, esetleg emberi testrész vagy csont. Ilyen beolvasott modellhez szükséges plusz modellezéssel olyan készüléket vagy rögzítéseket készíteni, amelyeket síkokkal esetleg szplájn felületekkel határolunk, így a pontfelhő és szplájn felületek által létrehozott kevert modell kezelésére van szükség. Ezt a kevert modellt valósítja meg az NX a konvergens modellezéssel.
A konvergens modellezéssel tehát lehetőségünk van egy beolvasott pontfelhő és hagyományos modell vágására, egyesítésére. Ezzel a lehetőséggel nincs többé határ a modellezésben a szabálytalan modellek kiegészítésére és alakítására. Továbbá teljes eszköztárat biztosít ahhoz, hogy a 3D-s nyomtatáshoz szükséges „támasztó” és kiegészítő geometriákat könnyűszerrel létrehozzuk kiküszöbölve azt a hosszadalmas folyamatot, hogy a modellt visszaépítsük szplájn felületekkel modellé, majd azt alakítsuk tovább.
A konvergens modell felhasználható a 3D nyomtatáson kívül a digitális modellezés további szakaszaiban is, tehát szimulációt (terhelés vizsgálatot) tudunk rajta futtatni, vagy akár a hagyományos megmunkálási módszerekkel NC programokat generálhatunk segítségével.

Gyógyászati példa a konvergens modellezésre

Gyógyászati példa a konvergens modellezésre

Digitális gyár felépítése
A konvergens modellezés kiegészítéseként az NX segítséget nyújt gyártó környezet modellezésében, mégpedig a Line Designer modullal, ahol a gyár tervezését tehetjük meg egyszerűen, részegység sablonok alapján. A felépített gyárat a későbbiekben gyártási szimulációs célokkal felhasználhatjuk.
Abban az esetben, ha egy meglévő gyár egy új részét kellene megtervezni, akkor fontos lehet, hogy a meglévő környezetben tudjuk megjeleníteni, tervezni. A Line Designer-t egészíti ki a Reference Cloud funkció, ahol lézer szkenneléssel beolvasott egész gyárat tudjuk környezetként megjeleníteni. Ez nem más, mint egy nagyon nagyszámú pontfelhő, de a tervezésben és annak ellenőrzésében sokat segít.

Modellezés szkennelt környezetben

Modellezés szkennelt környezetben

Modellezés és dokumentáció
Az NX 11 a hagyományos modellépítésben olyan eszközökkel bővült, mint az Átvezetett térfogat felületek ki- és visszaterítése, PMI modell létrehozása rajzi nézetekből.
Az átvezetett térfogat készülék, illetve a mechanizmusok tervezésében nyújt nagy segítséget, mert használatával olyan térfogatok nyerhetők ki, amelyek 3D-s testek térbeli elmozdulása során jön létre.
A felületek ki és visszaterítésével tetszőleges felületeket teríthetünk ki síkba néhány egyszerű peremfeltétel megadásával, amely a maga nemében egyedülálló. Mindezt megtoldhatjuk azzal, hogy a kiterített görbéket felhasználva a síkban a felületre felvivendő „mintát” készíthetünk és ezt vissza is tudjuk teríteni az eredeti felültre, leegyszerűsítve olyan feladatokat, amelyek eddig nem vagy csak sok munkával voltak elérhetők.
Napjainkban a modellek dokumentációjának még mindig a legelfogadottabb formája a 2D-s rajz készítése, viszont a digitális modell felhasználása szempontjából sokkal jobban terjed a 3D-s PMI-k használata. A 3D-s PMI-vel ellátott modell a későbbi mérőgép programozásban vagy tűrésanalízisben sokkal jobban használható. Erre ad lehetőséget az, hogy a meglévő rajzi nézetekből és a hozzá kapcsolódó méretekből az NX 11-ben automatikusan 3D-s PMI nézeteket, és 3D-s PMI-ket lehet létrehozni.

nx11 feature modeling

Volume sweep (térfogattal való söprés) az NX11-ben

Megmunkálás tervezése
A digitális modell alapeleme az Ipar 4.0 koncepciónak, amely a gyártás rugalmasságát és hatékonyságát hivatott növelni. Ezek közül legjobban az additív illetve a hibrid megmunkálások (egyetlen gépen történő anyag hozzáadással és forgácsolással történő megmunkálás) támogatását emelnénk ki, amely a maga nemében egyedülálló. Az anyag hozzáadásos technikával olyan modellek is elkészíthetők, akár egyedi akár sorozatgyártásban, amelyek bonyolult, több gépes műveleteket igényeltek eddig, így viszont akár egy gépen megoldható a teljes gyártás.
Az NX a Robotprogramozással támogatja még a rugalmassági feltételt, amelyet az Ipar 4.0 állít fel. A robotprogramozással NX-ben olyan műveleteket tudunk hozzáadni, mint pl. tárcsával történő vágás, vagy polírozás. Ezeket a műveletet, mint megmunkálási műveleteket tudjuk hozzá adni a tervhez és mivel a megmunkálási terv része, ezért fontos annak szimulációja is. A legnagyobb robot gyártókhoz igazodva kész modellekkel áll rendelkezésre az NX a művelet szimulációjához, ahol robotok viselkedését, lehetséges mozgásainak határát is figyelembe veszi. A graphIT Kft., mint egyetemi partner rész vett olyan rendszer implementálásában, amely a robottal történő megmunkálást támogatja, és segítségével komplex modellek is elkészíthetők voltak.
A hagyományos megmunkálások is egyre bonyolultabb modellek elkészítését igénylik, ennek fejlesztésében az NX 11 tovább növeli a hatékonyságot. Például a furatmegmunkálások esetében azzal, hogy hosszú furatok esetén a modellen felismeri, ha az megszakított furat. Lehetőség van továbbá  nem modellezett furat letörések egyszerű programozására is vagy szintén furatok esetében menetek marása és ellentétes oldalon történő letörések vagy alámunkálások létrehozására.
A sokszor ismétlődő alakelemek, illetve geometriák megmunkálásának automatizálásában segít az NX 11-ben a geometria és a hozzá rendelt technológia összerendelésének újra felhasználhatósága, amelyet az NX 11 betanításával érhetünk el. A jellegzetes geometriát (nem kell alakelemnek lennie) felismeri és alkalmazza a megfelelő műveleteket a felismert geometriára.
A megmunkálás tervezést egészíti ki a mérőgépek programozásának lehetősége, amelyet értelemszerűen a minőségbiztosítás használ fel. A mérőgépek programozása a megmunkáláshoz hasonlóan megfelelő mérési műveletekkel jön létre, néha megkövetelve olyan közvetett méréseket, mint például egytengelyűség mérését. Ilyen összetett méréseket lehet az NX 11-ben már egyszerűbben elvégezni és a mérőgéptől független programozás a tervezést gyorsítja. A graphIT Kft. a mérőgép programozási területen is rendelkezik hazai referenciával.

Megmunkálás tervezés robottal

Megmunkálás tervezés robottal

Szimuláció
Egy új digitális modell egyik legfontosabb tényezője, hogy a valós környezettel való viszonya is vizsgálható legyen. Ezt a szimuláción keresztül tehetjük meg. A Siemens PLM az NX-en alapuló szimuláció környezetet alakított ki, amely ezentúl a Simcenter 3D nevet viseli és mint önálló termék is elérhető. Ez egy olyan nyitott platform, amelyben a Siemens PLM összes szimulációs lehetősége elérhető, az egyszerű szilárdsági analízistől a multi-fizikai modellezésen át az akusztikai vizsgálatokig, minden szimulációs területen.

simcent banner
Az NX11 a szimulációs modell alapját adó hálókészítésben az automatizált, de a legjobb minőséget adó hálók generálásával nyújt segítséget. Most mát lehetőség van tetra és hexa elemek teljes kombinálására a szükséges modell részeken, vagy mint átmeneti háló generáláskor.
A Simcenter 3D mostantól pontosabb modellezési lehetőséget ad a járművek abroncsainak és az út kapcsolatának modellezésére, elősegítve ezzel a jobb modellek felépítését. Ezt a vizsgálatot lehet  kombinálni azzal, hogy lehetőség van a mozgás analízis során rugalmas testek használatára is, így nem csak a mechanika terhelések, de rezgések figyelembe vétele is pontosabb lesz.
A megmunkálás tervezések során pl. az additív megmunkálás tervezésénél is fontos tényező az egyes műveletek során keletkező belső feszültségek számításának lehetősége, amely a Simcenter 3D használatával szintén lehetséges.

Simcenter analízis típusai

Simcenter analízis típusai

Teamcenter integráció
Az NX 11, mint a Siemens PLM saját rendszere a legszorosabb integrációt adja a Teamcenter-el, amit mi sem mutat jobban, mint hogy az NX 11 és a Teamcenter közös használatát tovább egyszerűsíti az egyszerű és csak böngészőt igénylő Teamcenter felülettel, az Active Workspace-val való együttműködése. Az Active Workspace magában az NX-ben mutatja meg azokat a tulajdonságokat, amikre a tervezőnek leginkább szüksége van, itt végezheti el a kereséseket és a kapcsolatok megjelenítését, nem kell más ablakot vagy alkalmazást indítania.

simcent history

Összefoglaló
Mint láttuk, az NX 11 minden fejlesztése a teljes digitális modell megvalósítása irányába történt. A graphIT Kft. sokéves tapasztalatával áll mindenkinek a rendelkezésére, hogy az NX 11 alkalmazásával kapcsolatban segítséget tudjon nyújtani minden szakmai területen.

!!!