Engedélyezett képzések

CAD alaptanfolyam:

Nyilvántartásba vételi száma: E-000868/2014/B001

A CAD alaptanfolyam célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a tervező szoftverrel a napi tervezési feladatokat önállóan ellátni, a modellekről műhelyrajzokat, gyártási dokumentációkat készíteni.
Az elkészült dokumentációk, műhelyrajzok alapján a cég gyártórészlege a megtervezett alkatrészeket le tudja gyártani, a konstrukciókat össze tudja szerelni.

CAD felhasználói tanfolyam:

Nyilvántartásba vételi száma: E-000868/2014/B003

A CAD felhasználói tanfolyam célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a tervező szoftverrel a napi tervezési feladatokat önállóan ellátni, a megismert lehetőségekkel időre optimalizálni, a modellekről műhelyrajzokat, gyártási dokumentációkat készíteni. Az alapok elsajátítása után a részvevők megismerkedjenek speciális parancsaival és alkalmazási lehetőségeivel. A tanfolyam elvégzése után a résztvevők alkalmasak lesznek az általános napi tervezési feladatok mellett egyedi problémák kezelésére és megoldására. Ezzel hozzájáruljanak egy-egy termék, gyártmány és annak gyártási dokumentációjának, minél gyorsabb, pontosabb elkészítéséhez. Az elkészült dokumentációk, műhelyrajzok alapján a cég gyártórészlege a megtervezett alkatrészeket le tudja gyártani, a konstrukciókat össze tudja szerelni. A hatékonyabb munka hozzájárulhat, hogy a termék életciklusa lerövidüljön, minél előbb újabb és újabb termékekkel tudjon a cég a piacon megjelenni.

CAM tanfolyam:

Nyilvántartásba vételi száma: E-000868/2014/B002

A CAM tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék az adott szoftverek moduljait és funkcióit, ezeket hatékonyan alkalmazni tudják, a megszerzett tudást munkájuk során azonnal fel tudják használni. Átlássák a programozás részfolyamatait valamint a folyamatok teljes egészét is, képesek legyenek a felmerült problémák önálló megoldására, ezáltal hatékony és gyors munkavégzésre a szoftverek segítségével.
A megszerzett alaptudásra építve elsajátítsák a CAM szoftverkörnyezet magas szintű használatát, és nagy bonyolultságú, akár 3-5 tengelyes programozási feladatokat önállóan és a lehető leghatékonyabban tudjanak elvégezni, olyan minőségben, hogy a generált CNC-programok alapján a cég CNC-forgácsoló részlege a programozott alkatrészeket az előírt minőségi és pontossági előírásoknak megfelelően, minél hatékonyabban tudja legyártani.

Éves képzési terv

Megtekinthető az ügyfélszolgálaton (1027 Budapest, Medve u. 17.)

Vevőszolgálat

Vevőszolgálat és panaszkezelés rendje:

Panaszkezelési rendszerünk működése 4 folyamatra bontható:

  1. a panasz felvétele
  2. a panasz rögzítése és továbbítása
  3. a panasz az első szintű felülvizsgálata a képzésért felelős munkatárs által
  4. a panasz második szintű felülvizsgálata cégvezetés, illetve Felnőttképzési vezetőségi ülés által

A beérkezett reklamációk (panaszok) feldolgozásra kerülnek, az írásban (panaszfelvételi lap, e-mail), vagy szóban érkező észrevételekről nyilvántartást készül, rögzítjük, és továbbítjuk a képzésért felelős munkatársnak.
Ha nem születik kielégítő döntés a panasz a cégvezetés elé terjeszthető, amely megoldási javaslatot tehet. Ilyen célból el lehet rendelni rendkívüli Felnőttképzési vezetőségi ülést. A megoldási javaslatot rögzítjük, és ha szükséges helyesbítő, illetve megelőző tevékenységeket, illetve minőségirányítási rendszerünk felülvizsgálatát rendeljük el.

Kihelyezett képzés esetén: Kihelyezett képzés esetén a munkaadóval egyeztetve előre meghatározott időpontban tartunk tájékoztatót, a képzéssel és a céggel kapcsolatos információ pedig írásban elérhető a cég ügyfélszolgálati osztályán vagy felső vezetőjétől.

Felnőttképzési szolgáltatások

Előzetes tudásszint felmérés (00000091)

Célja: a képzések előtt felmérni a hallgató tudásának szintjét, ezt oktatóink végzik az előzetesen elkészített anyagok segítségével. Az előzetes tudásszint-felmérés célja, hogy pontosan meghatározza az ügyfél korábban megszerzett ismereteit, készségeit és gyakorlati tapasztalatait.

Minden programunk esetében az alapszintű moduloknál egy „operációs rendszer” ismeretet (Számítástechnikai és Windows alapismeret) ellenőrző tudásszint felmérés történik. Mivel képzéseink számítástechnikai képesítést adnak, ezért elengedhetetlen egy bizonyos informatikai/számítástechnikai ismeret. Az „operációs rendszer” ismeret segítségével meghatározásra kerül, hogy a jelentkezők képesek-e kezelni a számítógépet, és a képzést megkezdeni.

A haladó szintű modul esetében az előzetes tudásszintet az elvégzett alaptanfolyammal vagy az alaptanfolyami vizsgával megegyező feladatsor megfelelt szintű teljesítésével vizsgáljuk.
A szolgáltatás szakmai típusú képzésekhez rendelve díjmentes.

Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás (00000093)

Célja: föltérképezni az érdeklődő/ szervezet képzési szükségleteit, meghatározni a képzési stratégiát és kifejleszteni a képzési koncepciókat. A képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás szolgáltatásunk az ügyfél számára pontosan meghatározza azokat a képzési irányokat, illetve konkrét képzési programokat, amelyek elvégzése elősegíthetik partnereink hatékonyabb működését.

A képzési tanácsadással célunk, hogy az érintett ügyfelek teljes körű információt nyerjenek az igénybe vehető képzési programokról, az azokon megszerezhető ismeretekről. Vállalatok esetében részben a vezetéssel, részben pedig a munkavállalókkal folytatott interjúk segítségével teszünk javaslatot a cég dolgozóinak továbbképzésére.

A szolgáltatás szakmai típusú képzésekhez rendelve díjmentes.

Képzési helyszín

Pontos cím: 1027 Budapest, Medve u. 17.

A graphIT Kft rendelkezésére áll egy 53,14 m² területű Oktatási központ, amelyben 2 oktatóterem található. Az oktatáshoz rendelkezésünkre állnak a zavartalan működéshez szükséges szociális helységek: egy fogadórészt vehetnek igénybe a várakozó ügyfelek, ill. a képzésen részt vevők. Egy-egy férfi és női mosdó használható, melyek eleget tesznek a higiéniai követelményeknek. Dohányzó személyek az irodaház által kijelölt dohányzó helyet vehetik igénybe.

 

Oktatóterem megnevezése Igénybevétel célja Alapterület (m2) Férőhelyek száma Felszereltség bemutatása
Oktatóterem I. Szakmai képzések

CAD alaptanfolyam
CAD felhasználói tanfolyam
CAM tanfolyam
Felnőttképzési szolgáltatás: Előzetes tudásszint felmérés

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
25,88 6+1 6 hallgatói asztal és szék
1 oktatói asztal és szék
6 számítógép monitorral
periféria: 6 egér, 6 billentyűzet, 6 3D pozicionáló eszköz
hálózati nyomtató
megvalósításhoz szükséges szoftverek
internet hozzáférés
projektor és vetítővászon
szemétgyűjtő kosár
ruhatároló
Oktatóterem II. Szakmai képzések

CAD alaptanfolyam
CAD felhasználói tanfolyam
CAM tanfolyam
Felnőttképzési szolgáltatás: Előzetes tudásszint felmérés

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
27,26 6+1 1db 8 fős tárgyaló asztal és szék
6 notebook
periféria: 6 egér, 6 3D pozicionáló eszköz
megvalósításhoz szükséges szoftverek
internet hozzáférés
projektor és vetítővászon
nyomtató
szemétgyűjtő kosár
ruhatároló

 

Felnőttképzési engedély nyilvántartásbavételi száma: E-000868/2014